C ile başlayan Kız bebek isimleri arıyorsanız bu yazımız tam size göre..Kanz olarak c ile başlayan kız bebek isimlerini anlamlarını sizin için bir araya getirdik.

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNO
ÖPRSŞTUÜVYZ
ARADIĞINIZ HARFE TIKLAYINIZ
SıraİsimlerAnlamı
1CABİRE:(bkz. Cabir).
2CABİYE:1. Hazine 2. Şam’ın güneybatısında, Çavlan’da bir yer. 3. Havuz.
3CAHİDE:Çalışıp çabalayan.
4CAİZE:1. Armağan, hediye. 2. Yol yiyeceği, azık. 3. Eski şairlere yazdıkları methiyeler için verilen bahşiş.
5CALİBE:Kendine çeken, celbeden, çekici.
6CAN:Yaşamı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan soyut varlık
7CANAL:1. Gönül al. Kendini sevdir, sevilen biri ol.
8CANAN:Gönülden sevilmiş, yar.
9CANAŞ:arkadaş, sevgili
10CANAY:Ay gibi temiz, saf, parlak kimse.
11CANDAN:1. Samimi, içten, kalbi. 2. Yakınlık belirten davranış.
12CANEDA:İçten, sevimli kişi
13CANEL:İçten uzatılan el, dostluk eli.
14CANFEDA:Canım veren, özverili kimse. Canfeda Hatun III. Murad’ın annesinin en gözde cariyesi ydi. Harem kethüdalığına getirildi ve sarayda büyük nüfuz kazandı.
15CANFEZA:Müzikte bileşik bir makam
16CANGÜL:1. Gül gibi canlı. 2. Güzel, temiz kimse.
17CANHANIM:cana yakın hanımefendi
18CANİB:Ön taraf, cihet. Türk dil kuralına göre “b/p” olarak kullanılır.
19CANİP:Ön taraf, cihet.
20CANİPEK:Yumuşak huylu (kimse).
21CANKIZ:Sevilen, sevimli, şirin kız
22CANNUR:Özü aydınlık, nurlu kimse.
23CANÖZLEM:tatlı özlem
24CANRUBA:Gönül alan, sevgili.
25CANSEL:Hayat veren su. – Can ve sel kelimelerinden birleşik isim.
26CANSEN:Sevilmeye değer kişi
27CANSER:Yaşamı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan soyut varlık
28CANSES:Yaşamı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan soyut varlık
29CANSET:Küçük kraliçe, prenses.
30CANSEVER:Canım gibisin, canımsın.
31CANSIN:Canım gibisin, canımsın.
32CANSU:1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli.
33CANSUN:1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli.
34CAVİDAN:Sürekli, kalıcı olan, sonsuz.
35CAVİDE:Sürekli, kalıcı olan, sonsuz.
36CAVLAN:Büyük çağlayan.
37CEBİRE:1. Zorlamak. 2. Düzeltme, onarma. 3. Kırık veya çıkık bir kemiği yerleştirip sarmak.
38CEHVEN:Kurtuba’da yerleşmiş, birçok alim, fakih, vezir yetiştirmiş meşhur bir Arap ailesi.
39CELİLAY:Ulu, yüce ay.
40CELİLE:Büyük, ulu.
41Celvetiye:Aziz Mahmud Hüdayi’nin kurduğu tarikatının adı.
42CEMAN:1. Salma salma yürüyen. 2. Nazlı sevgili.
43CEMANUR:Yüz nuru, güzellik
44CEMİLE:Hatır hoşluğu için yapılan hareket.
45CEMİNUR:Işık, nur topluluğu, çok nurlu, aydınlık kimse.
46CEMRE:Şubat ayında birer hafta aralıklarla önce havada, sonra suda ve en sonra toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi
47CENAN:Yürek, gönül kalp
48CENNET:Çok güzel yer. İyilik yapanların, günahsızların öldükten sonra mutluluğa kavuşacaklarına inanılan yer.
49CEREN:Halk ağzında “ceylan” anlamına gelir.
50CERİB:Hububat için kullanılan bir ölçek.
51CESARET:Yüreklilik, korkusuzluk.
52CEVHER:Bir şeyin özü. Güç, enerji.
53CEVHERE:Hicri 5. asırda Bağdat’ta yaşamış meşhur bir İslam hanımı.
54CEVRİYE:Eziyet, cefa, sıkıntı
55CEVZA:İkizler burcunun eski adı
56CEYDA:İnce uzun boyunlu ve güzel
57CEYDAHAN:İnce uzun boyunlu ve güzel
58CEYHAN:Güney Anadolu’da Toroslar’dan doğan ve Akdeniz’e dökülen nehir.
59CEYLA:İnsanlığa atfedilmiş, bağışlanmış.
60CEYLAN:Hızlı koşan, biçimli bacakları olan ve güzel gözleriyle tanınan bir gazel cinsi.
61CEYLİN:Cennetin kapısı, Yaprağın üzerinde, güneş ışığında parlayan yağmur damlası.
62CEYLİNAZ:Cennetin kapısında görevli melek
63CEZLAN:Mutlu.
64CEZMİYE:Kesin karar veren
65CIVILTI:Ufak kuşların, civcivlerin ötüşürken çıkardıkları tatlı ses
66CİHAN:Dünya, alem
67CİHANBANU:Dünya hükümdarı.
68CİHANDİDE:Dünyayı gezip görmüş.
69CİHANEFRUZ:Dünyayı parlatan, aydınlatan.
70CİHANFER:Cihanı, dünyayı aydınlatan, nurlu, ışıklı.
71CİHANGÜL:Dünya, alem
72CİHANNUR:Alemi aydınlatan nurlu ışık.
73CİHANSER:Cihan’ın başı. Kadın ve erkek adı olarak kullanılır.
74CİHANSUZ:1. Cihan yakan. 2. Gaznclilerdcn Buhran Şahı mağlup edip, Gaznice ve Büst şehirlerini yakıpyıkan, gaddar vahşi AlaeddinHüseyirie verilen ad.
75CİLİ:Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler.
76CİLVE:1. Hoşa gitmek için yapılan davranış. 2. İşve, naz. 3. Yeni gelin duvağının kaldırılması merasiminin ve bu münasebetle güveyin geline verdiği hediyenin(Türk yüz görümlüğü) adıdır.
77CİLVENAZ:Nazı özellikle yapan / Cilveyle nazı birarada bulunduran
78CİNAN:Cenneüer, yedi göğün üstünde ve Arş ile Kürsi’nin altındaki sekiz cennet. Kadın ve erkek adı olarak kullanılır.
79CİRYAL:1. Bir nevi kırmızı boya. 2. Altının kırmızılığı. 3. Temiz renk. 4. Saf.
80CİVAN:Yeni yetme, körpe, genç
81CUDİYE:1. Cömert, eli açık. 2. İyilik severlikle ilgili. Dicle nehri kıyısında bir dağ. Nuh’un gemisinin tufandan sonra bu dağın üzerinde durduğu söylenir.
82CÜMANE:Tek inci anlamında. Hz. Ali(r.a.)’nin kızkardeşi ve Rasulullah’ın amcasının kızı olan hanım sahabi.