B ile başlayan Kız bebek isimleri arıyorsanız bu yazımız tam size göre..Kanz olarak b ile başlayan kız bebek isimlerini anlamlarını sizin için bir araya getirdik.

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNO
ÖPRSŞTUÜVYZ
ARADIĞINIZ HARFE TIKLAYINIZ
SıraİsimlerAnlamı
1BACI:kız kardeş (eski) şeyh eşi
2BACIM:benim kız kardeşim
3BADE:Aşk, kutsal sevgi
4BADEM:1. Gülgillerden ülkemizin her bölgesinde yetişen ağaç. 2. Bu ağacın yaş ve kuru yenen meyvesi.
5BADİYE:Çöl, kır.
6BAĞDAGÜL:Değeri ölçülemeyen gül.
7BAĞDAT:İrak’ın başkenti olan tarihsel kent. Bağdat
8BAĞIŞ:1. Bağışlanan şey, ihsan. 2. Sıçrayış, atlama.
9BAĞLAM:1. Cinsleri ayrı ya da birbirlerine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, deste. 2. Bir koşuttaki dörtlüklerin herbiri. 3. Herhangi bir olayda, olaylar durumlar ilişkiler örgüsü ya da bağlantısı. 4. Dilbilgisinde, önce veya sonra gelen k
10BAĞLAN:Deste, tutam, demet, kızıl renkli bir tür yaban kazı; “bağlanmak”tan buyruk
11BAHAMRA:İrak’ta bir yer.
12BAHAR:Doğanın canlandığı mevsim
13BAHARGÜL:Bahar gülü.
14BAHİRA:1. Kulağı yarık dişi deve veya koyun. Hayvan yavru doğurduğunda veya 5 yavru dişi olduğu zaman hayvanın kulağı kesilerek belirtilirdi. Kur’anı Kerim, bu adetleri kaldırmıştır.
15BAHİRE:1. Işıklı, parlak, güzel. 2. Dikenli ağaç. 3. Açık, apaçık. 4. Çok koşan cins deve. 5. Vapur.
16BAHİSE:Söz eden, bahseden.
17BAHİYE:Şehvetli kadın. İsim olarak kullanılmaması uygundur.
18BAHRİYE:Donanma ve denizle ilgili
19BAHTINUR:Talihli, şanslı, yazgısı parlak.
20BAHTIŞEN:Talihi, kaderi, kısmeti şen.
21BAHTİSER:Talihli, şanslı, iyi yazgılı. İşleri başından beri iyi giden.
22BAHTİYAR:Mutlu, talihli, Hayatından memnunolan
23BAKANAY:Gökyüzünde duran ay, açık seçik.
24BAKİNAZ:Sürekli nazlanan, çok nazlı.
25BAKİYE:Ağlayan kadın. Hüzünlü kadın.
26BAKYAZI:Sevilen bir olaydan sonra verilen ziyafet.
27BALACA:bala, ufacık küçücük küçük ve güzel
28BALAHATUN:Üstün, asil kanlı. Değerli soy mensubu. Balahatun
29BALAHUN:Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Gazi’nin ikinci karısının adı
30BALCIN:1. Bal’a doymuş. 2. Çok tatlı, bal gibi.
31BALDAN:Bal gibi tatlı, şirin, hoş.
32BALGIN:1. Bal’a doymuş. 2. Çok tatlı, bal gibi.
33BALHAN:Hazar denizi sahilinde Anuderyanın eski yatağının denize vardığı yerde bir dağ silsilesi.
34BALIM:1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş.
35BALIN:1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş.
36BALKI:1. Parıltı, ışık. 2. Güzel parlak, süslü. 3. Şimşek.
37BALKIN:Pırıldayan, parlak
38BALKIZ:Şirin, tatlı, hoş. Belkıs adının örfte söylenişi.
39BALSARI:bal renginde olan, bal sarısı
40BALSU:Tatlı su
41BANU:Ev kadını, bayan
42BANUGÜL:Ev kadını, bayan
43BANUHAN:Hatun hükümdar.
44BARCİN:Bir tür ipekli kumaş.
45BARÇIN:Süslü ipek kumaş, Türkleri yöneten yedi kadın hakandan üçüncüsünün ismi
46BARİKA:Şimşek, yıldırım parıltısı.
47BARKAN:1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul.
48BASİRET:1. Göz açıklığı, inceden inceye etraflı derin görüş. 2. Ön görüş, seziş.
49BASRİYE:Gören, görme ile ilgili, görebilmek
50BAŞAK:Tahıl tanelerini taşıyan kısım, sünbüle, Sağlam, dayanıklı.
51BAŞARAN:yapacağı işte başarıya ulaşan işi gereken biçimde bitiren, yapan, Amacına ulaşan; becerikli
52BAŞARI:başarmak eylemiyle ortaya konulan iş, başarılan iş
53BAŞAY:Birinci, ilkay.
54BAŞGÖZE:akarsuyun çıktığı yer
55BATI:Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler.
56BATIGÜL:Batı’da açan yetişen gül.
57BATIHAN:Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler.
58BAYCA:Zengin, varlıklı.
59BAYÇA:Zengin, varlıklı.
60BAYLAN:1. Nazlı, şımarık. 2.Bayla büyüdü bir dediği iki edilmedi.
61BEDAHŞAN:Amuderya’nın kaynağı olan Perc’in yukarı mecrasının sol sahilindeki dağlık memleket.
62BEDAHŞİ:Amuderya’nın kaynağı olan Perc’in yukarı mecrasının sol sahilindeki dağlık memleket.
63BEDEL:1. Değer, kıymet. 2. Bir şeyin yerine verilen, yerini tutan şey, karşılık.
64BEDİA:Güzellik, üstün değerli olan
65BEDİHE:1. Düşünmeden, birden bire söylenen güzel söz. 2. Başlangıç.
66BEDİL:Candan, gönülden
67BEDİNUR:Güzellik, üstün değerli olan kadın
68BEDİRAN:1. İşleri kötü idare eden. 2. Çapkın kadın.
69BEDİS:açık, belli görünen; süs, bezek, bediz
70BEDRAN:1. Sert başlı at.2. Daima. 3. Hoş latif, yakışıklı.
71BEDREKE:Yol gösteren, kılavuz.
72BEDRİYE:Ayın ondürdüncü geceki haliyle ilgili, Ay gibi. Ay kadar güzel. Ay’a ait. Sühreverdiyye tarikatının altı şubesinden biri.
73BEDRUNNİSA:Dolunay yüzlü kadın.
74BEGÜM:Saygıdeğer kadın, hanımefendi – Hint prenseslerine verilen san
75BEHİCE:Şen güleryüzlü
76BEHİN:İyinin iyisi
77BEHİYE:Güzel ve alımlı kadın
78BEHMAR:Çok ziyade, fazla.
79BEHNANE:Güleryüzlü, iyi huylu ve daima gülen kadın.
80BEHRA:1. Onun için ondan dolayı. 2. Bir Arap kabilesi olup Hunus ovasında yerleşmişlerdir.
81BEHREM:Asfur çiçeği kırmızı gül.
82BEKEM:sağlam, dayanıklı kırmızı boya ağacı
83BEKEN:gücü olan, güçlü
84BEKRİYE:1. Her şeyin evveli, ilk çocuk. 2. Genç ve taze kız. 3. Dişi deve yavrusu.
85BELDE:Memleket, şehir, kasaba
86BELEMİR:Peygamber çiçeği olarak biliniyor. Açtığı kokusunun dağılmasıyla anlaşılan gizli çiçek anlamında
87BELEN:1. Dağ beli, dağın aşılacak yeri, dağlık y2. Akdeniz bölgesinde İskenderun’da Suriye’nin Kuzeye ulaşan büyük yolun Amanos dağlarım aştığı geçit üzerinde bulunan kasaba.
88BELER:beleme işini yapar, çocuğu kundaklar, sarar sarmalar anlamında bir ad;
89BELFİN:Kar tanesi
90BELGİN:1. Alamet, nişan, mar2. Tam ve kesin olarak belirlenmiş, sarih.
91BELGÜN:Aydınlık gün.
92BELHİ:Belh şehrine mensup (Afganistan).
93BELİK:Saç örgüsü.
94BELİN:Gözlerini açıp baka kalmış şaşkın.
95BELİS:Çok güzel kız
96BELİT:Aksi iddia edilmeyen, tartışmasız gerçek
97BELİZ:İşaret, iz; alamet
98BELKIS:Yunanca asıllı olup Arapçaya geçen tarihi bir isim
99BELUR:Billur, billurdan olan.
100BENAN:Parmakla gösterilecek kadar güzel
101BENAY:Ben ayım, ay gibiyim
102BENDE:1. Bağlanmış kimse, tutsak. 2. Kul, köle. 3. Yürekten bağlı. 4. Büyük aşkla seven.
103BENEK:Namuslu kadın
104BENGİ:Sonu olmayan, hep kalacak olan, sonsuz, ebedi.
105BENGİSU:Ebedilik, ölümsüzlük veren su, Ab-ı hayat.
106BENGÜ:Ebedi, sonu olmayan.
107BENGÜL:Üzerinde benekler bulunan gül
108BENİAN:Beni-an. Beni anımsa
109BENİZ:Yüz
110BENNA:Yapı yapan, mimar, kalfa, dülger.
111BENNU:
112BENNUR:Işık saçan.
113BERCA:Yerinde tam doğru ve münasip. Kadın ve erkek adı olarak kullanılabilir.
114BERCE:Şiirdeki en anlamlı, en kolay anlaşılır, en güzel dize
115BERCESTE:1. Seçilmiş, beğenilmiş. 2. Güzel, hoş, latif.
116BERCİS:1.”Müşteri” denilen yıldız, Jüpiter gezegeni. 2. Sütü çok olan deve.
117BERÇİN:Toplayıcı.
118BEREKET:1. Bolluk. 2. Meymenet, saadet, mutluluk, Allah vergisi.
119BEREN:Güçlü, kuvvetli, akıllı.
120BERFİN:Kar toplayan
121BERGÜZAR:Anılmak için verilen şey, andaç
122BERGÜZİN:Seçkin, beğenilmiş makbul.
123BERİKA:Yıldırım çaktığında beliren büyük ışık
124BERİL:Mücevher olarak da kullanılan bir tür maden
125BERİN:Manen çok yüksek
126BERİRE:İnam ve ihsan sahibi. Saliha ve vazifesini yapan hanım.
127BERKA:Kuzey Afrika’da eski bir şehir. Kadın ve erkek adı olarak kullanılır.
128BERNA:Genç, delikanlı
129BERRA:Bereketli olan, Doğruyu söyleyen, Hayır işleyen
130BERRAK:Temiz, saf, arınmış
131BERRAKA:Aydınlık görünüşlü güzel kadın.
132BERRAN:Keskin, kesici
133BERRE:Peygamber efendimizin anneannesinin ismi
134BERRİN:Manen çok yüksek, yüce yaradılışlı
135BERRU:İyilik eden, sözünü yerine getiren
136BERŞE:Hep, bütün, çok.
137BERZEN:Yöre, mahalle, yol.
138BESALET:Korkusuzluk, yüreklilik.
139BESAMET:Güleryüzlülük, şenlik.
140BESİME:Sevimli, güler yüzlü.
141BESİSU:Bitkilerin damarlarında dolaşan besleyici su
142BESTE:Ezgilerin özgün dizimi,
143BESTEGÜL:Gül demeti
144BESTENİGAR:Türk müziğinde bileşik bir makam
145BEŞARET:1. Müjde, muştu, iyi haber. 2. Güler yüzlülük, gülümseme.
146BEŞİRE:1. Müjde geüren, müjdeci. 2. Güleryüzlü, güleç hanım
147BEŞUŞ:1. Okşadıkça süt veren deve. 2. Araplarca çok meşhur ve meş’um bir kadın.
148BETİM:1. Bir nesnenin kendine özgü belirtilerini tam ve açık bir biçimde, söz ya da yazıyla anlatma, tasvir. 2. Herhangi bir şeyin resmi ya da heykeli.
149BETÜL:1. Bakire. 2. Erkekten çekinen, erkeklere yaklaşmayan namuslu kadın. 3. Ayrı kök salan fidan. 4. Hz. Meryem’in lakabı. 5. Hz. Muhammed(s.a.s)’in kızı Hz. Fatıma’nın lakabı
150BETÜLAY:1. Bakire. 2. Erkekten çekinen, erkeklere yaklaşmayan namuslu kadın. 3. Ayrı kök salan fidan. 4. Hz. Meryem’in lakabı. 5. Hz. Muhammed(s.a.s)’in kızı Hz. Fatıma’nın lakabı
151BEYAN:1. Bildirme, söyleme, açıklama. 2. Belagat ilimlerinden ikincisi. 3. Belli apaçık.
152BEYAZ:1. Ak, en açık renk. 2. Aydınlık. 3. Deri rengine göre bir insan ırkı. 4. Yumurta akı. Mahalli yerlerde kadın adı olarak kullanılmaktadır.
153BEYDA:1. Tehlikeli yer. 2. Sahra, çöl. 3. Mekke ile Medine arasında düz bir yer.
154BEYHAN:Hükümdarların üstünü. Seçkin han. Beyhan Sultan
155BEYSUN:Nazik insan.
156BEYTİYE:Eve ait, evle ilgili.
157BEYZA:En beyaz, en ak – Günahtan kaçınmış
158BEZEN:Süs, benek, zinet.
159BEZMİALEM:Dünya meclisi, sohbet toplantısı. Bezmi Alem Sultan. Sultan Abdülmecid’in annesi.
160BİDAYET:Başlama, başlangıç.
161BİGE:Evlenmemiş, çouğu olmamış.
162BİHRUZ:İyi gün, güzel gün anlamında. Bihruze Hatun Şah İsmail’in zevcesi. Çaldıran’da yenilip her şeyini bırakan Şah İsmail’in zevcesi.
163BİHTER:En iyi
164BİHTERİN:En iyi, pek iyi.
165BİKE:Benzersiz, eşsiz.
166BİKEM:Kadın, hanım
167BİLAY:Ay gibi asil ol.
168BİLCAN:Bilgili dost.
169BİLGE:Bilgili, iyi geniş, derin, bilgi sahibi kimse. –
170BİLGE HATUN:Kutluk Han’ın annesi. Türk hükümdarı (VIII.yy-).
171BİLGEHATUN:KuÜuk Han’ın annesi. Türk hükümdarı(VIII.yy).
172BİLGEN:Bilgili, iyi geniş, derin, bilgi sahibi kimse.
173BİLGET:Havadis, malumat
174BİLGİN:Bilgili kişi (alim, karşılığı olarak da kullanılmaktadır)
175BİLGİNUR:Bilginin ışığı, bilginin aydınlığı.
176BİLGİSER:Bilgili kişi (alim, karşılığı olarak da kullanılmaktadır)
177BİLGİYE:Bilgili kişi (alim, karşılığı olarak da kullanılmaktadır)
178BİLGÜN:Bilgili kişi (alim, karşılığı olarak da kullanılmaktadır)
179BİLHAN:Çok bilgili
180BİLLUR:Pek duru ve temiz cam
181BİLNAZ:Çok naz eden.
182BİLNUR:Bilge kişi.
183BİLSEN:Kendini bil.
184BİNAY:Bin tane ay, çok kuvvetli ışık.
185BİNHAN:Hanların hanı.
186BİNNAZ:1. Nazlı. 2. Cilveli. 3. Allah’a yalvaran.
187BİNNUR:1. Nurla özdeşleşmiş. 2. Bin tane nur.
188BİRAY:Ay gibi tek, eşsiz.
189BİRBET:Yüzü benzersiz
190BİRCAN:Tek, eşsiz.
191BİRCE:Tek, eşsiz, biricik.
192BİRCİS:Gezegen, Jüpiter, müşteri yıldızı, bercis.
193BİRÇE:Biricik, eşi benzeri olmayan
194BİRDEM:Doğduğunda alınan ilk nefes
195BİRGİ:Batı Anadolu’da İzmir ilinin Ödemiş ilçesinin merkezi, Bozdağ eteklerinde kurulmuştur.
196BİRGÜL:Bir tane, tek gül. Kıymetli gül.
197BİRİM:Bir tanem, biriciğim
198BİRKE:1. Büyük havuz. 2. Gölcük. 3. Göğüs.
199BİRMA:Çin Hindi’nde bir yer. Birmanya diye de tanınır. Birmanya müslümanları ülkelerinin % 30’una ulaşmışlardır.
200BİRSEL:Tek sel
201BİRSEN:Sadece sen, tek sen.
202BİRSEV:Tek sevgili.
203BİRSİN:Yonca
204BİTENGÜL:Güllerin bitmesi.
205BOYSEL:Uzun boylu.
206BUHAYRA:1. Küçük deniz. 2. Mısır’m kuzeybatısında bir şehir.
207BUKA:1. Ülke, yer. 2. Büyük bina. 3. Ben, benek. Buka Han Altınordu devletinin Bayagut boyundan Nogay Yarguçi adlı prensin oğlu.
208BUKET:Çiçek demeti
209BUKLE:Kıvrılmış, küçük lüle şeklinde saç.
210BULUT:Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi.
211BURCAY:Kale burcundan görülen ay
212BURCU:Güzel koku.
213BURÇAK:Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki, Buğday tanesi
214BURÇAY:Kale burcundan görülen ay
215BURÇE:Küçük takım yıldız
216BURÇİN:Dişi geyik.
217BURFE:Cennet meyvesi
218BURKAN:Uygur Türklerinin Budaya verdikleri ad. – İsim olarak kullanılmaz.
219BURKHAN:Put, heykel, Buda heykeli. – İsim olarak kullanılması yanlıştır.
220BUSE:Öpmek, öpüşmek, öpücük
221BUYAN:1. Mutluluk, uğur, talih. 2. İyi biliş, sevab.
222BÜGE:Bent, su benti.
223BÜKE:Bilgili, akıllı, zeki, pehlivan
224BÜKLÜM:Bükülmüş kıvrılmış şeylerin oluşturduğu halka.
225BÜKÜM:Bükme eylemi
226BÜLBÜL:1. Sesinin güzelliğiyle ünlü ötücü kuş. 2. Sesi çok güzel olan kimse. Bülbül Hatun Bayezid H.’in eşi.(Öl. Bursa 1515). Şehzade Ahmed’in annesi.
227BÜRGE:Bir yerde duramayan canlı, taşkın kimse.
228BÜRKE:1. Martı. 2. Havuz, gölcük.
229BÜŞRA:İyi haber
230BÜTE:Fidan.
231BÜTEYRA:1. Güneş. 2. Sabah.