Ç ile başlayan Kız bebek isimleri arıyorsanız bu yazımız tam size göre..Kanz olarak ç ile başlayan kız bebek isimlerini anlamlarını sizin için bir araya getirdik.

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNO
ÖPRSŞTUÜVYZ
ARADIĞINIZ HARFE TIKLAYINIZ
SıraİsimlerAnlamı
1ÇAĞ:Başı ve sonu belli olan ve belli bir özellik taşıyan zaman dilimi
2ÇAĞA:Çocuk.
3ÇAĞIL:Çağlamak eyleminden çağıl; Küçük taş parçacıkları, çakıl
4ÇAĞILI:1. Çağla ilgili. 2. Çakıl. 3. Çağla.
5ÇAĞILTI:suyun, akarken taşlara, kayalara çarparak çıkardığı tatlı ses
6ÇAĞIN:Yıldırım, şimşek
7ÇAĞLA:Olgunlaşmamış meyve, bazı meyvelerin olgunlaşmadan, henüz yeşilken yenen hali.
8ÇAĞLAN:Bir ırmağın denize kavuştuğu yer
9ÇAĞLAR:Çağlayan, şelale
10ÇAĞNUR:Çağın nuru, zamanın nuru.
11ÇAĞRI:1. Çakır gözlü. 2. Mavi hareli göz. Çağrı bey (990-1060). Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul beyin kardeşi. Çağrı bey müslüman olduğunda Davud ismini aldı. Kardeşi Tuğrul ise Muhammed ismini almıştır.
12ÇAKIR:Mavimsi, mavi renkli, gri benekli gözleri olan kişi
13ÇALAP:1. Tanrı. 2. Ateş. -İsim olarak kullanılmaz.
14ÇAVLAN:Büyük çağlayan.
15ÇAVLI:Ava alıştınlmamıaş doğan. Çavlı Çandar.(Öl. 1146). Selçuklu emiri. Sultan Mesud döneminde yararlı işler yaptı.
16ÇAYKARA:Küçük akarsu, yazın kuruyan küçük akarsu.
17ÇELGİN:Yaralanarak kaçan av hayvanı.
18ÇEMENZAR:Otlak. Çimenlik.
19ÇERİ:Asker, savaşçı.
20ÇEŞMAN:Gözler.
21ÇEŞMİAHU:Ahu gözlü kadın, ceylan gözlü güzel.
22ÇEŞMİNAZ:1. Süzerek hakma, bakış. 2. Nazlı nazlı bakan göz. 3. Güzel gözlü sevgili.
23ÇEŞPAN:Layık, uygun, münasip, yakışır.
24ÇEVREN:Gökyüzünün yerle bitişik gibi görünen kenarları, ufuk
25ÇEVRİYE:1. Haksızlık. 2. Eza, cefa, eziyet, gadir, zulüm, sitem.
26ÇIĞ:Dağlarda, bir yerden koparak yuvarlandıkça büyüyen kar yığını
27ÇIĞIL:Başa takılan altın
28ÇIĞIN:Omuz başı; çıkın, bohça
29ÇIĞLIK:İnce ve keskin bağırış.
30ÇINAY:Soylu ay, ayın en parlak zamanı.
31ÇINLA:çın çın diye ses verir; “çınlamaktan buyruk
32ÇIRAĞ:Meşale, ışık, kandil
33ÇİÇEK:1. Bitkilerin üreme unsurlarını ihtiva eden renkli veya beyaz renkte açan, çok defa kokulu, sonradan meyve veya tohum haline gelen kısımları 2. Bitki, çiçek açan bitki. 3. Bazı şeylerin toz haline getirilmiş özü, kükürt çiçeği.
34ÇİĞDE:Suyun derin olmayan yeri, sığ yer
35ÇİĞDEM:Zambakgillerden, soğanlı otsu, çeşitli renklerde çiçek açan kır bitkisi, mahmur çiçeği.
36ÇİLAY:Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler.
37ÇİLE:1. Zevk ve sefadan el çekerek kuytu bir yerde yapılan 40 günlük ibadet. 2. Eziyet, sıkıntı. 3. ibrişim, yün vs. demeti.
38ÇİLEN:Hafif yağan yağmur, çisenti.
39ÇİLER:Şarkılar söyleyen, şakıyan
40ÇİMEN:doğal olarak biten çim, yeşillik
41ÇİNEL:Doğru, dürüst, namuslu kimse.
42ÇİNER:Doğru, dürüst, namuslu kimse.
43ÇİRAY:1. Yüz çizgileri, yüz güzelliği. 2. Beniz, yüz. 3. insan resmi.
44ÇİRE:1. Maharetli, becerikli. 2. Kahraman, yiğit.
45ÇİSE:çiseleyen yağmur damlası
46ÇİSE(M):Hafif yağan yağmur(um)
47ÇİSEL:Yağmur Tanesi
48ÇİSEM:Çiseleyen yağmur
49ÇİSEN:çiseleyen yağmur
50ÇİSİL:İnce ince yağan yağmur
51ÇİTLEMBİK:mercimek büyüklüğünde, fıstık tadında meyve veren, düz kabuklu, kayona benzer bir ağaç
52ÇOĞUN:Çok defa, ekseriya.
53ÇOLPAN:1. Çoban yıldızı. 2. Aciz, beceriksiz, zavallı. 3. Zühre, venüs.